https://www.werkplaatsensociaaldomein.nl/werkplaatsen/kennisplatform-utrecht-sociaal-kus

Op 10 september vond een door Omzien georganiseerde bijeenkomst plaats van burgerinitiatieven en vertegenwoordiger vanuit KUS om te komen tot een provinciale kennisagenda voor bewonersinitiatieven in wonen, welzijn en zorg. Vertegenwoordigd waren: Vereniging Dorpsbelangen Hoogland, Samen maken we Nieuwland, Door Achterveld Voor Achterveld, De Kracht van Zuilen, Austerlitz Zorgt, Buurthuis De Nieuwe Jutter, Gelukkig en Vitaal Werkhoven Odijk Bunnik, Zegveld Zorgt

Onderzoeksvragen zijn:

Hoe maak je je wijk inclusief?  

Wat heeft iemand nodig (expertise) en wie heeft dat in de wijk(dichtbij)? Andere samenwerkingsprincipes ontstaan. Kwaliteiten in de wijk aanspreken en gebruiken is maatwerk. Zelforganisatie van de wijk! Hiermee verminder je uiteindelijk de ongelijkheid.

Wat zijn de nieuwe principes van gemeenschapskracht die in dorpen en wijken door bewonersinitiatieven en partners in de praktijk worden gebracht?

  • Wijkregie, ipv organiseren vanuit diverse professionele aanbieders
  • Maatwerk, ipv schotten tussen diverse beleidsterreinen, voorzieningen en doelgroepen

Hoe maken we de waarde van bewonersinitiatieven inzichtelijk? 

Bewonersinitiatieven doen: en krijgen niet de waarde. Wat is de wederkerigheid? Bewonersinitiatieven nemen zorg-, welzijns- en energietaken voor een gedeelte op zich en krijgen hier weinig tot niets voor terug. Er moet meer transparantie komen vanuit de diverse systemen zodat er geld vrijgemaakt kan worden voor deze taken. Hoe toon je maatschappelijke waarde aan?

Hoe ontwikkel je een duurzaam netwerk van bewonersinitiatieven? 

Omzien naar Elkaar is als provinciale vertegenwoordiger van moet zich verder gaan ontwikkelen als netwerk, het weefsel, van bewonersinitiatieven in de provincie. We hebben een Duurzame Alliantie nodig van initiatieven en partners in de provincie Utrecht. NODIG: I Bundeling van initiatieven (massa), II Doelen/ambities (focus/horizon) III Alliantie (warm netwerk).

Share Button
Kennisplatform Utrecht Sociaal (KUS) 10 sept.