Beste vertegenwoordigers van de Utrechtse bewonersinitiatieven,

We willen jullie van harte uitnodigen voor een ontmoeting en bijeenkomst van ons netwerk op:

Dinsdag 5 oktober 2021 van 19.00 tot 21.00 uur

Sinds januari 2020 komen we met een uitdijende groep bewonersinitiatieven uit de Provincie Utrecht, in wisselende samenstelling, regelmatig bij elkaar. Uit deze bijeenkomsten kwam tot uiting dat er een behoefte is om elkaar te leren kennen, te ondersteunen, te versterken en samen uit te wisselen. En om waar dat handig en nuttig is met elkaar op te trekken. Tijdens de periode van corona zijn we ‘online’ gaan overleggen. Afgelopen voorjaar hebben alle betrokken initiatieven ervoor gekozen om verder te gaan met onze zoektocht, waarom we een netwerk willen zijn, met de volgende vragen:

Wat drijft jou als mens en jouw initiatief?

Hoe kunnen we elkaar hierin ondersteunen

Wat is onze gezamenlijke drijfveer en

Hoe bereiken we dat, hoe komen we daar met elkaar!

Stap voor stap.

Op 2 momenten, op 22 april en op 6 mei, hebben we de ideeën en gedachten gedeeld en opgehaald. Het was een flinke klus met als resultaat een gezamenlijk game–plan (zie als bijlage). 

Een game-plan is een creatieve en visuele manier om gezamenlijk een fundering te leggen. Het geeft houvast en structuur op een dynamische manier over wat wij als groep willen van elkaar en met elkaar, hoe we daar naar streven, en wat ons doel en droom/gezamenlijke drijfveer daar achter is. Het creëert een basis waarop we gezamenlijk met elkaar verder willen, en kan zo concreet en of abstract zijn als gewenst. Het stimuleert een gevoel van ‘samen’, een houvast die aangeeft waarom we bij elkaar komen.

De eerst nog lege vakken zijn, onder begeleiding van Rein Arnoldussen van Breda University of Applied Sciences, door de aanwezigen ingevuld waarbij we veel ontdekten over en met elkaar. De opbrengst van beide sessies zie je weergegeven in het bijgesloten game-plan. Daar gaan we graag verder mee vanaf 5 oktober. Als we elkaar als initiatieven en initiatiefnemers blijven ontmoeten levert dat veel kennis, uitwisseling en samenhorigheid op. Waardevol voor iedereen, blijkt. Dat kan in een grote groep maar ook door elkaar 1 op 1 (vanuit een gezamenlijk onderwerp, thema of doel) op te zoeken.

We willen daarom als netwerk vanaf oktober ieder kwartaal bij elkaar komen, waarbij alle Utrechtse bewonersinitiatieven van harte welkom zijn. Je kan een eigen thema of onderwerp aandragen, voor wie dat wil. Het kan en mag allemaal. Een netwerkontmoeting met iedere keer een korte verklaring en uitleg van het idee erachter, om daarna te speeddaten in groepjes of verder te praten over thema’s die leven en waar initiatieven meer over willen weten van elkaar. Waar behoefte aan is dat kan. Dat betekent ook dat als je een keer overslaat je geen achterstand kan oplopen. 

Je bent van harte welkom op dinsdag 5 oktober voor de volgende netwerkontmoeting.

Hopelijk tot dan!

Enthousiaste groet,

Jacco van den Essenburg, Stichting Burgerinitiatief Woudenberg e.o. 

Martin van Lijf, Lunetten Wil Wel Wijk Initiatief Lunetten | Wonen En Leven

Marc Roosenboom, Netwerk Gelukkig en Vitaal Werkhoven Odijk en Bunnik

Kees van der Hoek, Door Achterveld Voor Achterveld

Pieter Hessel, Stichting De Speelboom, een buurtspeeltuin in zelfbeheer door bewoners

En mede namens de Stichting Omzien naar Elkaar en Rein en Jasper (studenten van de Breda University of Applied Sciences).

Share Button
Uitnodiging ontmoeting bewonersinitiatieven in provincie Utrecht