Movisie heeft een brochure uitgegeven met handvatten voor burgerinitiatieven en vrijwiligersorganisaties om effecten zichtbaar te maken.

Effecten-zichtbaar-maken.pdf (movisie.nl)

Zeer leerzaam verschil tussen output (cijfertjes) en Outcome (het verhaal).

Share Button
Effecten zichtbaar maken