Op 27 januari heeft ‘Omzien naar Elkaar’ een bijeenkomst georganiseerd voor bewonersinitiatieven uit de provincie Utrecht. Het was een inspirerende bijeenkomst met als basis: Hoe kan ‘Omzien naar Elkaar’ een rol spelen bij vormgeven van een netwerk, het zichtbaar maken en het samen optrekken van bewonersinitiatieven in de komende jaren

Op die bijeenkomst hebben meerdere initiatieven gevraagd om een overzicht van de initiatieven in de Provincie en waar deze zich mee bezighouden. Om daarmee elkaar makkelijker te kunnen vinden, van elkaar te leren en eventueel elkaar ook te ondersteunen. Om dat te realiseren heeft een uitwerkingsgroep een vragenlijst opgesteld om dit te inventariseren.  Via bijgaande link is de vragenlijst te vinden: https://omziennaarelkaar.nl/vragenlijst/   reageer uiterlijk voor 31 juli 2020

Bewonersinitiatieven groeien en breiden zich uit door onze provincie. Het is voor ons moeilijk om alle initiatieven op het netvlies te hebben. Dus ben je een bewonersinitiatief uit de provincie Utrecht en heb je geen mail ontvangen?

Dan willen we jullie/jouw initiatief wordt van harte uitgenodigd bij te dragen, immers zonder jou en zonder elkaar is er geen netwerk.    

We gebruiken deze gelegenheid ook om een oproep te doen:  Voor een volgende netwerkbijeenkomst zoeken wij voor de tweede helft van september een geschikte locatie bij een van onze initiatieven. We hopen daarbij dat er een locatie is waar naast een grote ruimte, geschikt voor (indicatief) 40-50  mensen die corona-bestendig met elkaar plenair kunnen spreken en een aantal ruimtes waar in subgroepen gewerkt kan worden. 

Beschikt jouw initiatief over een dergelijke mogelijkheid en wil je graag gastvrouw/heer zijn?

Laat ons dat weten per mail: netwerkgroep@omziennaarelkaar.nl dan kunnen we met elkaar concreet een datum vaststellen en afspraken maken.

Alvast onze dank voor de energie die jullie steken in de beantwoording van de vragen.

De uitwerkingsgroep

Jacco van den Essenburg, Stichting Burgerinitiatief Woudenberg e.o.

Evert Jan van Hasselt, stichting Omzien

Hanneke Hijmans, Nabuurschap Driebergen-Noord

Ronald Horsman, Stichting Burgerinitiatief Woudenberg e.o.

Martin van Lijf, stichting Omzien

Koos Lukkien, Stichting Voedseltuin Overvecht

Marc Roosenboom, Netwerk Gelukkig en Vitaal Werkhoven Odijk en Bunnik

Share Button
Bouw mee aan het netwerk van initiatieven. Met elkaar en voor elkaar!