Zorgzame gemeenschappen van grote waarde 

Zorgcoöperatie, noaberzorgpunt, zorgzaam dorp, burennetwerk, doarpswurk, stadsdorp of buurtcollectief. De naam maakt niet uit. Wel de kracht en de impact van al deze initiatieven, groot en klein, voor de buurt, de wijk, het dorp, stadsdeel of voor de samenleving in zijn geheel. Steeds vaker nemen actieve bewoners het voortouw met initiatieven op het gebied van zorg, welzijn en wonen. Daarmee is een brede beweging ontstaan van lokale gemeenschappen die omzien naar elkaar. Een beweging die groeit en steeds sterker wordt. 

Nederland Zorgt Voor Elkaar (NLZVE) wil die beweging in kaart brengen en de omvang en betekenis ervan zichtbaar maken. Als landelijk netwerk van bewonersinitiatieven die zich bezighouden met zorg, welzijn en wonen, weten we hoe waardevol het is wat jullie overal in het land doen. En waarin jullie het verschil maken. Door bijvoorbeeld het organiseren van ontmoeting, dagbesteding, buurthulp, vervoer, nieuwe woonvormen en al die andere activiteiten voor jong en oud. 

Tegelijkertijd maken we ons zorgen dat anderen – ministeries, provincies, gemeenten, zorgverzekeraars, woningbouwcorporaties en zorginstellingen – de kracht van deze beweging nog niet op waarde schatten en onwennig zijn om met ons samen te werken. Daarom hebben we het initiatief genomen voor een inventarisatie van wat wij ‘de beweging van zorgzame gemeenschappen’ noemen. Hiervoor werken we samen met Vilans en Movisie. 

Doe mee met de inventarisatie 

Maak jij je ook zorgen dat het niet genoeg zichtbaar is wat je doet? Wil je je initiatief of activiteiten op de kaart zetten? Laten zien welke mooie resultaten je bereikt met je werkplaats, buurthuiskamer, leefhoes, dorpsondersteuner, bruisplek of wijkverbinder? Hoe krachtig en betekenisvol we met elkaar zijn? Houd dan half september je mailbox in de gaten. Vanaf 14 september zet NLZVE een enquête uit onder bewonersinitiatieven. Dat doen we in samenwerking met regionale netwerken en platforms. Je vindt de vragenlijst ook op de website www.nlzve.nl. 

Met de gegevens uit deze vragenlijst krijgen we overzicht en inzicht in de ontwikkelingen, successen en vraagstukken van bewonersinitiatieven. Door duidelijk te maken wat we kunnen en waar we voor staan willen we het makkelijker maken voor maatschappelijke partners om met ons mee te werken. En via de initiatievenkaart van NLZVE kun je straks ook zelf contact leggen met andere initiatieven en praktijkervaring uitwisselen.

Kans op een professioneel filmpje van jouw initiatief

De vragenlijst staat open tot eind oktober. De uitkomsten publiceren we via verschillende kanalen, waaronder [vul hier jouw eigen website of nieuwsbrief in] en de website www.nlzve.nl. We zorgen voor een terugkoppeling per regio zodat je kunt leren van de ervaringen van andere initiatieven en collectieven. En zo elkaar helpt om je initiatief of collectief te versterken.  

Omdat we denken dat het heel belangrijk is dat we onszelf goed in beeld te brengen, verloten we onder alle invullers van deze vragenlijst 3 producties ‘Breng je initiatief in beeld’. Ben jij een van de gelukkigen? Dan krijg jij hulp van een filmmaker die een mooi filmpje maakt van jouw initiatief.  

Doe je mee om de beweging van zorgzame gemeenschappen in kaart te brengen? We hebben je nodig!Meer weten over de enquête of over de inventarisatie ‘Zorgzame gemeenschappen op de kaart’? Stuur een mail naar nanneke.vanderheijden@nlzve.nl.  

Of neem voor je ideeën, vragen of opmerkingen contact op met onze helpdesk: helpdesk@nlzve.nl, 06 28 87 28 210.

Share Button
NLZVE start de inventarisatie ‘Zorgzame gemeenschappen in kaart’.