Op 19 september organiseerden Omzien naar Elkaar en het kennisplatform Utrecht Sociaal  een symposium waarbij de samenwerking tussen bewonersinitiatieven in het sociale domein met sociale professionals, gemeenten en kennisinstellingen centraal stond.

Bij het Krachtstation Kanaleneiland is door een groep van ongeveer 90 – 100 deelnemers na inspirerende inleidingen door Nathan Rozema (Krachtstation Kanaleneiland), Raf Janssen (oud-wethouder gemeente Peel en Maas) en Thom Verheggen (mede auteur Anders Vasthouden) in 8verschillende thematafels intensief uitgewisseld over zes vraagstukken.
De powerpoints van de sprekers, de uitkomsten van de thematafels en de uitkomsten van de plenaire afsluiting zijn hier terug te vinden.

Er zijn mooie voorbeelden van bewonersinitiatieven en ook van samenwerking tussen bewonersinitiatieven en wijkpartners/gemeenten in onze provincie gepresenteerd. Toch is er nog een groot verschil in beelden over en kennis (van de rol en positie) van bewonersinitiatieven bij sociaal professionals, beleidsmakers, bestuurders enz. Dit heeft tot gevolg dat een aantal zeer succesvolle bewonersinitiatieven stagneren op dit moment als het gaat om gelijkwaardige samenwerking met gemeenten en/of sociale partners. Tijdens de tafels zijn een aantal suggesties en adviezen uitgewisseld.
De uitkomsten van het symposium hebben concrete suggesties opgeleverd voor de kennisagenda van kUS en voor het netwerk Omzien om verder mee aan de slag te gaan.

Share Button
TERUGBLIK THEMABIJEENKOMST Beter benutten van gemeenschapskracht Naar een optimale samenwerking tussen bewonersinitiatieven, overheid en sociale partners