Vanaf 2014 heeft Ella Vogelaar een onmisbare bijdrage geleverd aan de totstandkoming van Nederland Zorgt voor Elkaar. Eerst als voorzitter van de Stichting Omzien naar Elkaar, later als actief lid van de initiatiefgroep van NLZVE en op het laatst als actief lid van de beweging rond Gemeenschapskracht. Haar wijze lessen over de integriteit van bestuur heeft zij als geen ander aan ons doorgegeven. Die kwamen uit een dieper verlangen naar integriteit die zij ook heeft doorgegeven aan de doelstellingen van NLZVE en op het laatst aan het denken over een Academie voor Gemeenschapskracht. Bijzonder was dat zij deze zag als een plek waar unieke kennis tot stand kan komen. Juist omdat daar gedacht wordt vanuit de gemeenschap kan dit volgens haar ook kritische kennis zijn. Het is aan ons om deze plek tot stand te brengen, en om de integriteit te blijven bewaken zoals zij ons heeft geleerd.

Namens Omzien, NLZVE en Academie voor Gemeenschapskracht

Jan Smelik

Jitske Tiemersma

Jurgen van der Heijden

Share Button
In Memoriam Ella Vogelaar