DONDERDAG 19 SEPTEMBER, 2019 15:15 UUR T/M 20:00 UUR WERKALLIANTIE 

/var/folders/kv/lsxcxtgj0bbb4993fn58s1ch0000gp/T/com.microsoft.Word/WebArchiveCopyPasteTempFiles/logos-kus-en-omzien.jpg

Beter benutten van gemeenschapskracht
Naar een optimale samenwerking tussen bewonersinitiatieven, overheid en sociale partners

Thema
Regelmatig komen mensen die initiatieven nemen om de leefbaarheid in hun buurt te vergroten of die ondersteuning bieden aan kwetsbare medebewoners, de nodige (bureaucratische) obstakels tegen bij het realiseren van hun ideeën. Dit geldt zowel voor bewonersinitiatieven als voor ondernemers die een bijdrage willen leveren aan het sociale leven in de wijk. Wat is er nodig om de gemeenschapskracht in buurten en wijken beter te benutten? Hoe kunnen bewonersinitiatieven, lokale overheid, professionele organisaties en betrokken wijkondernemers samenwerken om vitale buurten en wijken te realiseren? Welke goede praktijken zijn er? Wat is de waarde van ieders bijdrage? Welke kansen en dilemma’s zijn er voor de verschillende betrokkenen bij het benutten van gemeenschapskracht?

Doelstelling
Kennis delen over de samenwerking tussen bewonersinitiatieven, markt, professionele organisaties en overheid om te komen tot een vitale samenleving in de provincie Utrecht. Ambitie bepalen en ontwikkelagenda maken. Hiermee wordt input geleverd aan de provinciale agenda van bewonersinitiatieven en de kUS agenda voor 2019 – 2022.

Programma

15.15 uur       Inloop en inschrijving

15.45 uur      Welkom door de dagvoorzitter

15.50 uur       Krachtstation Kanaleneiland – Door Nathan Rozema,  initiatiefnemer Krachtstation Kanaleneiland en wijkcoöperatie Kanaleneiland

16.00 uur        Sleutels voor verandering: reflectie op de werking van beeldvorming in samenwerking –  Door Thomas Verheggen, ontmanager. Auteur van ‘Ontmanagen voor managers’

16.30 uur        Starten vanuit de basis –  Door Raf Janssen, voormalig wethouder in de gemeente Peel en Maas

17.00 uur       Overgang naar thematafels

17.15 uur       Thematafels

18.30 uur       Oogst van de tafels op een luchtige en kernachtige manier delen en reflectie daarop door vier mensen vanuit perspectief van de initiatieven, vanuit de gemeente, vanuit professionele organisaties, vanuit onderwijs en onderzoek. Wat is er nodig? Uitdagingen en kansen voor alle actoren vaststellen. Welke punten moeten op de kennisagenda van het kUS en op de provinciale agenda van de bewonersinitiatieven komen?

19.15 uur Eten en netwerken

Thematafels
Na een introductie van een bewonersinitiatief passend bij het thema van de deelsessie, bespreken we met elkaar het samenspel: wat ziet men als kracht van het bewonersinitiatief? Wat is de waarde van professionele ondersteuning? Wat is de waarde van de bijdrage vanuit de gemeente? Erna komen dilemma’s en specifieke vragen op tafel. Er wordt afgesloten met het vaststellen van de belangrijkste vraagstukken/uitdagingen en kennis-/onderzoeksvragen.

 1. Kwaliteitseisen aan bewonersinitiatieven. 
  Over evenwaardige kwaliteit vanuit de samenleving zelf en de ruimte die je nodig hebt om daarmee te werken. Een bewonersinitiatief wil geen kopie worden van een zorgaanbieder maar wel taken overnemen die bij de samenleving zelf passen. Hoe om te gaan met kwaliteit en hoe laten we de maatschappelijke meerwaarde zien? m.v. Kees Fortuin en Mariska van Keulen, Buurthuis De Nieuwe Jutter Utrecht. Onderwerp: Evenwaardige kwaliteit in bewonersbod (= Right to Challenge in gemeente Utrecht) dagbegeleiding voor buurtbewoners met een toenemende zorgvraag..
 2. Een gelijk speelveld voor Fort Vreeswijk Dorpshuis. 
  Het Dorpshuis Fort Vreeswijk wordt inmiddels al vijf jaar door wijkbewoners zelf beheerd. Men werkt intensief samen met diverse (zorg)professionals die gebruik maken van het dorpshuis. Wat heb je nodig en van wie om een vitale, toekomstbestendige buurtorganisatie te zijn? Hoe krijg je als bewonersinitiatief de erkenning van geïnstitutionaliseerde partijen die nodig is om volwaardig de rol van betekenis te spelen die je hebt in eigen wijk. En ruimte om die rol verder vorm te geven. Waar liggen de grenzen in het oppakken van maatschappelijke verantwoordelijkheid? Met Monique de Beer en Von Talapessy van Fort Vreeswijk.
 3. Werken vanuit één dorpsaanpak voor welzijn en zorg. 
  Wat vraagt het voor soort samenspel als bewoners, budgetten en organisaties samenkomen? Wat voor voordelen biedt bundeling van WMO-, WLZ- en ZVW-gelden in 1 dorpsbudget, 1 dorpsondersteuner en 4 geselecteerde zorgaanbieders? Wat vraagt dit van bewoners, gemeenten en professionele organisaties? Met mmv Dorpscoöperatie Hollandsscheveld Verbindt uit Drenthe, Jacomijn de Jong, Jan de Vries en zorgbestuurder Roeli Mossel van de Noord Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties (NNCZ)…. ). Andere voorbeelden uit onze eigen provincie zijn Austerlitz Zorgt en Zegveld Zorgt. Onderwerp:   Dialoog in de brede context van het verbinden van informele en formele zorg in samenwerking met alle partijen die hiervoor nodig zijn
 4. Hoe maak je bewoners mede-eigenaar van jouw initiatief?
  Of je nu als bewoner een bewonersinitiatief bent gestart óf als professional vanuit een zorg- of welzijnsorganisatie. Hoe doe je dat? En welke vormen zijn daarvoor geschikt? Hoe werk je samen met jouw omgeving?. Indekerngezond (Leidscherijn), een initiatief van Lister en Altrecht, wil het centrum zoveel mogelijk van bewoners laten zijn. Kan dat wel? Hoe pakt Indekerngezond dat aan? Met Sandra IJpma van Indekerngezond.
 5. Werken aan een gezonde en vitale wijk: co-creatie van bewoners en wijkprofessionals. 
  Hoe kom je van fragmentatie tot een samenhangend geheel? Waar loop je tegenaan op wijkniveau en op bestuurlijk niveau? Waar zit de ruimte en waar staan oude werkwijzen in de weg? Wat is er nodig om bestuurlijk meer ruimte te realiseren? Aan tafel Samen Maken we Nieuwland (Anja Boersma en Wim de Haan) en buurtnetwerker Afke van der Zwaard van IndeBuurt Amersfoort over het wijkproject GezondeWijk/SamenBeter.  Aan tafel ook: Bennita IJtsma, coördinator gezonde wijk, gebiedsmanager Nieuwland en wethouder / ambtenaar sociaal domein.
 6. Sociaal ondernemerschap in het sociaal domein. 
  Steeds vaker kom je ondernemers tegen die zich willen inzetten voor bewoners in kwetsbare posities in hun wijk of gemeente. Wat zijn hun ambities en wat hebben zij nodig om die te realiseren? Waar lopen ze tegenaan in de samenwerking met gemeenten, welzijnsorganisaties en andere aanbieders en (in)formele zorg? En hoe  verhouden zij zich tot bewoners en gemeenschapskracht?  Mmv Wederkeer Nieuwegein, Dorothy ten Wolde en Dorathé van Doorn.

Doelgroep

 • Initiatiefnemers (bestaande en nieuwe) vanuit bewonersgroepen/zorg coöperaties/buurtnetwerken enz.
 • Wijkprofessionals formele en informele zorg, welzijnswerkers, andere wijk/dorpswerkers
 • Beleidsadviseurs organisaties sociaal domein (gemeenten, welzijn, zorg, corporaties, werk & inkomen)
 • Eerstelijnszorg
 • Raadsleden
 • Bestuurders: gemeenten, welzijn- en zorgsector, corporaties
 • Onderzoekers, docenten, studenten
 • Publieke gezondheidsexperts: GGDRU, RIVM, Trimbos
 • Creatieve denkers en doeners
 • Provincie: ambtenaren, bestuurders, statenleden
 • Marktpartijen in de wijken

Aanmelden
U kunt zich hier aanmelden
Deelname is gratis

Share Button
THEMABIJEENKOMST BEWONERSINITIATIEVEN