De directie van de Nederlands Zorg Autoriteit (NZA) , van Zorgverzekeraar Zilveren Kruis en de projectleider actieprogramma Langer Thuis/VWS, waren samen met Omzien, Nederland Zorg Voor Elkaar en startend Right to challenge/ Right to bid initiatief DAVA/De Oude Bieb op werkbezoek bij Austerlitz Zorgt.

Marjan Caljouw (initiatiefnemer van werkbezoek) van de Nederlandse ZorgAutoriteit omarmt volledig het model dat door Jan Smelik werd gepresenteerd. In dit model vormen  informele zorg (burenhulp, mantelzorg, vrijwilligers in zorginstellingen enz.), 0-delijnszorg (alle collectief georganiseerde zorg door bewonerscoöperaties rond welzijn, wonen en zorg) en eerstelijnszorg (huisartsen, fysio, enz.) met elkaar de  BASISZORG op wijk- of dorpsniveau. Met de bewonerscoöperatie/dorpscoöperatie of wijkcoöperaties aan het stuur in samenwerking met  betaalde ondersteuning vanuit huisartsen, wijkverpleging enz. Met populatiebekostiging. Dus bundeling van WMO (inclusief Welzijn), ZvW en WLZ.  Daarna natuurlijk tweedelijns- en derdelijnszorg. 

NZA heeft aangeboden om in Achterveld (en ik hoop op meer plekken) een 0-meting te verrichten en die enkele jaren te herhalen om de effecten te gaan meten onder meer op zorgconsumptie. Zilveren Kruis is aanspreekbaar op dit soort vernieuwing heeft de bestuursvoorzitter gisteren gezegd. Het ministerie is zeer geïnteresseerd. Zou natuurlijk mooi zijn als we in het Utrechtse op enkele plekken waar dat relevant is zo’n soort 0-meting kunnen gaan doen

Share Button
WERKBEZOEK AAN AUSTERLITZ op hoog niveau