Cafésessie 31 augustus

In mei organiseerden we een cafésessie die heeft geleid tot het manifest ‘Samen bouwen aan de buurt’. Er is sindsdien veel gebeurd in het sociale domein in de stad Utrecht: eind juni heeft het College de Nota-van-uitgangspunten-sociaal-makelaarschap-2019-2024 vastgesteld en er is besloten