Het NLZvE stelde een overzicht van spontane initiatieven samen die tijdens de afgelopen 4 weken zijn ontstaan. De Corona-crisis maakt veel positieve kracht los. Nieuwe vormen van ontmoeting en gemeenschap zien momenteel het daglicht. De creativiteit van buurtbewoners die elkaar helpen en vinden, is inspirerend. In het héle land zijn razendsnel nieuwe activiteiten en initiatieven op poten gezet. Velen vragen zich af hoe we daarvan gebruik kunnen blijven maken; blijft het bestaan tijdens de intelligente lockdown en zijn daarna mensen aanspreekbaar om verder te gaan?

Veel leesplezier!

Share Button
Bloemlezing burendiensten in tijden van Corona