‘Kleine projecten met praktische oplossingen voor problemen in en buiten ziekenhuizen’. 

De pandemie van het coronavirus (COVID-19) en de hierom genomen maatregelen hebben een grote impact op de zorg en onze samenleving. Om de negatieve gevolgen daarvan te beperken, zijn op korte termijn creatieve oplossingen nodig voor tekorten aan materiaal en andere praktische problemen in en buiten ziekenhuizen.

Praktische uitdagingen…

Het coronavirus raakt ons allemaal en de maatschappelijk gevolgen zijn nog moeilijk te overzien. De komende weken en maanden zal de coronacrisis dan ook tot allerlei praktische uitdagingen in de zorg en de samenleving leiden. De vraag is hoe we in deze tijd goede zorg en ondersteuning kunnen blijven bieden.

Binnen ziekenhuizen zijn er tekorten aan bepaalde materialen en ontbreekt vaak de wetenschappelijke onderbouwing voor praktische maatregelen die worden genomen om besmettingen te voorkomen in het ziekenhuis. Daarnaast liggen er vele uitdagingen in de zorg en ondersteuning aan kwetsbare mensen. Denk aan ouderen, mensen met een handicap en mensen met een psychische kwetsbaarheid, voor wie bijvoorbeeld social distancing extra lastig is. Ook is het van belang dat onze zorg- en hulpverleners, die zich extra moeten inspannen om deze crisis het hoofd te bieden, hun werk zo goed mogelijk kunnen blijven doen.

…vragen om creatieve oplossingen

Het ministerie van VWS heeft extra geld beschikbaar gesteld om creatieve oplossingen te faciliteren voor de genoemde uitdagingen met betrekking tot het coronavirus (COVID-19). Enerzijds gaat dit over praktische technologische oplossingen in de (ziekenhuis)zorg, zoals medische hulpmiddelen. Anderzijds gaat het over innovatieve ideeën om kwetsbare groepen en hun zorg- en hulpverleners te helpen bij het bieden van de juiste zorg en ondersteuning. Het gaat hierbij om oplossingen die buiten reguliere zorg- en welzijnsactiviteiten vallen.

Heeft u een creatieve oplossing voor de praktische uitdagingen in en buiten ziekenhuizen? Dan kunt u aanspraak maken op een financiële impuls.

Twee mogelijke impulsen

Er zijn twee financiële impulsen waar u gebruik van kunt maken. Wilt u klein beginnen, dan kunt u gebruik maken van een startimpuls. Wilt u het direct groter aanpakken, dan kunt u gebruik maken van een projectimpuls. Hieronder zijn beide regelingen kort uitgewerkt.   
1.    Startimpuls
Voor een startimpuls kunt u budget tot € 7.500,- (inclusief BTW) aanvragen. Deze impuls is bedoeld voor het uitwerken en eventueel toepassen piloten van uw idee.
2.    Projectimpuls
Voor een projectimpuls kunt u budget van € 7.500,- tot € 15.000,- (inclusief BTW) aanvragen. Belangrijke voorwaarde voor deze projectimpuls is dat de creatieve oplossing voorziet in de behoefte van de doelgroep. Dit blijkt uit de samenstelling van het projectteam. Daarom stuurt u samen met het offerteformulier een mail waarin (vertegenwoordiging van) de doelgroep bevestigt achter uw idee te staan.

Hoe dien ik mijn aanvraag in?

Binnen deze regeling werken we zonder deadline. Dit betekent dat u continu een offerteaanvraag kunt indienen op het moment dat het u schikt. Meer informatie over de randvoorwaarden, hoe u een aanvraag kunt indienen en de beoordeling vindt u in onderstaand bestand. Hierin vindt u ook de link naar een eenvoudig offerteformulier waarmee u uw aanvraag indient.

Informatie en randvoorwaarden Creatieve oplossingen coronavirus (COVID-19)

Heeft u vragen?

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Alice Lamain (programmasecretaris) via telefoonnummer 070 349 50 62 of door te mailen naar aanpakcorona@zonmw.nl.  

Share Button
Creatieve oplossingen aanpak coronavirus (COVID-19)