Samen zien wij om naar elkaar

30 bewonersinitiatieven uit de provincie Utrecht namen op   27 januari 2020 deel aan een co-creatie bijeenkomst.

Doelstelling van deze bijeenkomst was om met bewonersinitiatieven uit de provincie Utrecht te verkennen hoe we de krachten kunnen bundelen. Waar hebben bewonersinitiatieven behoefte aan, wat hebben ze te bieden aan elkaar en in welke vorm kunnen ze elkaar versterken.

Ter inspiratie heeft Nederland Zorgt Voor Elkaar (NVLZE) kort geschetst hoe aangekeken wordt tegen lokale en landelijke samenwerking. Vervolgens heeft de Coöperatie Twentse Noabers geschetst hoe samenwerking in Twente is opgezet en wat dit hen brengt.

Daarna werd in drie brainstormsessies hard gewerkt.

De belangrijkste conclusies (uitgebreid verslag:) van de bijeenkomst zijn:

 • De initiatieven dienen centraal te staan, doen waar zij behoefte aan hebben.
 • Halen en brengen. Initiatieven helpen elkaar. Peer to peer.
 • Verbinden. Zorgen dat vergelijkbare initiatieven elkaar kunnen vinden.
 • Samen nieuwe paden ontwikkelen.
 • Vorm volgt inhoud. Neerzetten wat nodig is om te bereiken wat we willen bereiken. Geen nieuwe institutie creëren.
 • Functies voor het samenwerkingsverband:
  • Nieuwsbrief
  • Meetings
  • Thema’s
  • Kennisbank en trainingen/cursussen
  • Helpdesk
  • Subsidies
  • Bewonersinitiatieven zichtbaar maken
  • Lobby naar gemeenten, provincie
 • Onderverdelen naar thematisch gebied, zodat verschillende typen bewonersinitiatieven eenvoudig de weg naar elkaar en naar ondersteuning kunnen vinden.
 • Maak onderscheid tussen ervaren en startende initiatieven en zorg voor ondersteuning op maat.
 • Onderscheid tussen groot-stedelijk gebied en regio’s (U10, U16)

Vervolgstappen

De uitkomsten van deze bijeenkomst worden gebruikt om het regionale/provinciale samenwerkingsverband verder vorm te geven. Een werkgroep van zeven personen uit de aanwezigen gaan ermee aan de slag.

Share Button
Bundeling van krachten
Getagd op: