Opgesteld door de deelnemers aan de bijeenkomst “BewonersBedrijven: bouwen aan een sterke sector” op vrijdag 12 april 2019 in Amersfoort.

Wij bouwen samen aan een sterke BewonersBedrijven sector!
Een sterke eigen identiteit
Landelijk erkenning voor een zakelijkprofiel met maatschappelijke impact.
Een geprofileerde sector met voorbeelden en cijfermatige onderbouwing.
Lokaal werken we aan de relaties met de wijk, bedrijfsleven, overheid en andere organisaties. Uit de broodnijd met welzijn.
“Individuele ervaring maken we gemeenschappelijk”
Meervoudige maatschappelijke impact
Impact is he bestaansrecht, verantwoording en sleutel tot toekomstige samenwerking en opdrachten.
Er zijn vele manieren van impact meten die toegankelijk kunnen worden voor BewonersBedrijven.
Onderbouw wat je aan waarde toevoegt en aan kosten bespaart.
“Geluk kunnen wij meten”
Motor voor participatie en inzet
Het bereiken van maatschappelijke doelen en zinvolle participatie en betaalde banen gaan samen. BewonersBedrijven zijn de springplank naar arbeidsparticipatie en ondernemerschap. Hiervoor zoeken we nieuwe vormen van re-integratie, participatiebanen en coöperatief ondernemen.
“Meedoen zetten wij voorop”
Toegankelijk maatschappelijk vastgoed
Maatschappelijk vastgoed is van ons allemaal!
De toegang moet actief worden verbeterd.
Vastgoed wordt een uitvalsbasis, verdienmodel en biedt continuïteit.
Regelgeving (right to bid), politieke keuzes (minder rendement) en creatieve instrumenten (Social Impact Bond, sociale hypotheek) dragen hiervoor zorg.
“Het gezamenlijk vastgoed maken we toegankelijk”
Gefaciliteerd en ontzorgd
Dagelijkse zorgen rondom beheer, financiën en werkgeverschap samen delen en ontzorgen.
In een omni-vereniging, gedeelde back-office of met steun van (welzijns)organisatie. Knellende regels ruimen we op.
“Ontzorging gaan we regelen”

https://www.lsabewoners.nl/

Share Button
Manifest Bewoners bedrijven