Kennisplatform Utrecht Sociaal (KUS) 10 sept.

https://www.werkplaatsensociaaldomein.nl/werkplaatsen/kennisplatform-utrecht-sociaal-kus Op 10 september vond een door Omzien georganiseerde bijeenkomst plaats van burgerinitiatieven en vertegenwoordiger vanuit KUS om te komen tot een provinciale kennisagenda voor bewonersinitiatieven in wonen, welzijn en zorg. Vertegenwoordigd waren: Vereniging Dorpsbelangen Hoogland, Samen maken we Nieuwland,

Manifest Bewoners bedrijven

Opgesteld door de deelnemers aan de bijeenkomst “BewonersBedrijven: bouwen aan een sterke sector” op vrijdag 12 april 2019 in Amersfoort. Wij bouwen samen aan een sterke BewonersBedrijven sector!  Een sterke eigen identiteit Landelijk erkenning voor een zakelijkprofiel met maatschappelijke