Kennisplatform Utrecht Sociaal (KUS) 10 sept.

https://www.werkplaatsensociaaldomein.nl/werkplaatsen/kennisplatform-utrecht-sociaal-kus Op 10 september vond een door Omzien georganiseerde bijeenkomst plaats van burgerinitiatieven en vertegenwoordiger vanuit KUS om te komen tot een provinciale kennisagenda voor bewonersinitiatieven in wonen, welzijn en zorg. Vertegenwoordigd waren: Vereniging Dorpsbelangen Hoogland, Samen maken we Nieuwland,