TERUGBLIK THEMABIJEENKOMST Beter benutten van gemeenschapskracht Naar een optimale samenwerking tussen bewonersinitiatieven, overheid en sociale partners

Op 19 september organiseerden Omzien naar Elkaar en het kennisplatform Utrecht Sociaal  een symposium waarbij de samenwerking tussen bewonersinitiatieven in het sociale domein met sociale professionals, gemeenten en kennisinstellingen centraal stond. Bij het Krachtstation Kanaleneiland is door een groep van ongeveer

Kennisplatform Utrecht Sociaal (KUS) 19 sept.

Beter benutten van gemeenschapskrachtThema bijeenkomst georganiseerd door Omzien samen met KUS werd bezocht door veel personen van veel verschillende diciplines Er waren drie interessante lezingen: –   Krachtstation Kanaleneiland – Door Nathan Rozema, initiatiefnemer Krachtstation Kanaleneiland en wijkcoöperatie Kanaleneiland                                                                                                                 –   

Kennisplatform Utrecht Sociaal (KUS) 10 sept.

https://www.werkplaatsensociaaldomein.nl/werkplaatsen/kennisplatform-utrecht-sociaal-kus Op 10 september vond een door Omzien georganiseerde bijeenkomst plaats van burgerinitiatieven en vertegenwoordiger vanuit KUS om te komen tot een provinciale kennisagenda voor bewonersinitiatieven in wonen, welzijn en zorg. Vertegenwoordigd waren: Vereniging Dorpsbelangen Hoogland, Samen maken we Nieuwland,